Biedrības statūti : 

files/likumi/LRDMC_statuti_2017_g.doc

____________________________________________________________________________

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā :

files/Daugavpils_pilstas_domes_saistoie_noteikumi_Nr.doc

____________________________________________________________________________

MK noteikumi Nr. 266

 ''Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,

tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanaipubliskās

izstādēs, kā arī suņa apmācībai'' :

https://likumi.lv/doc.php?id=132534

____________________________________________________________________________

Dzīvnieku aizsardzības likums :

 

https://likumi.lv/doc.php?id=14940

 

____________________________________________________________________________

MK noteikumi Nr. 109 

''Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst

par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to,

kā arī par prasībām bīstama suņa turēšanai'' :

https://likumi.lv/doc.php?id=127823